„Sokszínű közösségi élet Baranyában” EFOP-1.3.5-16-2016-00171

A Zöld-Híd Alapítvány 2017 áprilisa és 2020 márciusa között „Sokszínű közösségi élet Baranyában” címen közösségfejlesztő projektet valósít meg az EFOP-1.3.5 konstrukció keretében, az Európai Unió 24.914.226 Ft összegű támogatásával.

Projektünk célja a helyi és környékbeli lakosság részére és aktív részvételével rendszeresen megvalósuló értékközpontú és értékteremtő programsorozatok, rendezvények, események, képzések megvalósítása és önkéntes akciók támogatása, amelyek hozzájárulnak új helyi közösségek létrejöttéhez és a meglévők megerősítéséhez, közösségi kezdeményezések megvalósulásához.

Célunk az ifjúsági korosztályok társadalmi-gazdasági részvételének fejlesztése. A korosztály tagjaiban rejlő társadalmi erőforrások kibontásának elősegítése, a negatív társadalmi folyamatokkal szembeni védekezőképességük fejlesztése, a társadalmi és kulturális különbségekből fakadó deficitek csökkentése minőségi információk és alternatív programok biztosításával.

Célunk továbbá az önkéntesség népszerűsítésével és gyakorlásával elősegíteni a lakosság társadalmi részvételének növelését. Kutatások szerint a helyi közösségekben az öntevékeny akciók jelentősen előre mozdíthatják a helyiek életminőségét, fejleszthetik a résztvevők kapcsolatrendszerét, társadalmi beágyazottságukat, így ezeknek az akcióknak, illetve a hátrányos helyzetű csoportok önkéntes tevékenységbe való bekapcsolódásának ösztönzése kiemelten fontos terület programunkban. Az önkéntes programok szervezésével és lebonyolításával célunk a figyelemfelhívás, jó gyakorlatok felmutatása, megvalósításuk módszertanának megismertetése, az önkéntes tevékenység népszerűsítése, valamint civil szervezetek egyházi intézmények és szervezetek, és helyi önkormányzatok közötti együttműködés elősegítése és megerősítése.

A programunkról facebook oldalunkon is tájékozódhatnak az érdeklődők: Facebook/ Sokszínű közösségi élet Baranyában

Kapcsolat:

Borsós Zsófia

20/293-33-23

bors...@gmail.com