„Zöld Óvodákkal a környezet védelméért!” (2016-2017)

A Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásával megvalósuló projektünk célja a Dél-Dunántúli Régió óvodáinak mentorálása volt, annak érdekében, hogy környezettudatosan működjenek, ennek elismerésére elnyerjék a Zöld Óvoda címet, valamint új módszerekkel gazdagodjanak a környezeti nevelési munkájukban. A program során környezeti nevelési foglalkozásokat tartottunk, valamint tanácsadást nyújtottunk Baranya, Somogy és Tolna megyei óvodáiban.

 zoldovi

„ÖKOperáció program” (2016)

2016-ban a pécsi Városi Civil Pályázat keretében, az önkormányzat támogatásával létrehoztuk és installáltuk az „ÖKOperáció” játékcsomagot, amely bemutatja, hogy milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy egy város fenntartható módon működjön.

 Kép2

„GYÖMBÉR” NEA-UN-15-M-1109 sz. projekt (2015-2016)

A „GYÖMBÉR” program a Nemzeti Együttműködési Alap működési célú, 1 500 000 Ft összegű támogatásából valósult meg. A projekt keretében bevontuk a Pécsi Tudományegyetem hallgatóit, hogy gyakornokként tevékenykedjenek szervezetünk környezetvédelmi, családi életre nevelési és egészséges életmódot népszerűsítő programjaiban. A résztvevő egyetemisták szakmai tapasztalatot gyűjtöttek, valamint lehetőséget kaptak az elméleti ismeretek gyakorlatban történő alkalmazására. Szervezetünk eleget tett a korábbi projektekben vállalt fenntartási kötelezettségének, valamint megújította szakmai stábját.

Kép12

„ÖKOsodjunk együtt!” NEA-UN-15-SZ-1002 sz . projekt (2015-2016)

Az “ÖKOsodjunk együtt!” komplex óvodai környezeti nevelési program a Nemzeti Együttműködési Alap 1 018 250 Ft összegű támogatásával valósult meg. A projekt keretében a pécsi óvónők körében kutatást végeztünk az óvodai környezeti nevelés helyzetének felmérésére, és az óvónők szervezetünkkel szemben támasztott igényeinek megismerésére. Emellett a pályázat ideje alatt környezeti nevelési blogot hoztunk létre (http://zoldito.blog.hu/ ) online hírlevelet juttattunk el az óvodapedagógusok számára és bemutató foglalkozásokat tartottunk középső- illetve nagycsoportos óvodásoknak. A projekt keretében egy tanulmányút, önkéntes felkészítés és több szakmai műhelymunka is megrendezésre kerül.

 zoldito

„Tapasztald meg Pécset!” interaktív kiállítás létrehozása és installálása (Pécs Megyei Jogú Város támogatásával) (2015)

2015-ben a pécsi Városi Civil Pályázat keretében létrehoztuk és installáltuk a „Tapasztald meg Pécset!” interaktív környezetvédelmi (víz, energia, természet és állatvilág, hulladék témakörét bemutató) és városismereti kiállítást. A kiállításnak 16 pécsi Zöld Óvoda biztosított helyszínt, valamint családi programok keretében is bemutattuk az egyes elemeket.

Kép3

Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése” (SH/4/5)

Az OFI által elnyert, HUMUSZ által koordinált pályázat keretében a Pécsi Zöld Kör a Zöld – Híd Alapítvánnyal együttműködve 2014 és 2016 között Zöld Óvoda mentorálási feladatot látott el a Dél-dunántúli Régió óvodái körében. Segítettünk a „Zöld Óvoda” pályázat megírásában és beadásában, személyes, telefonos és e-mailes mentorálás keretében; információs napokat szerveztünk; szakmai anyagokat, módszertani segédleteket, hétköznapi ötletek és praktikákat nyújtottunk az óvoda zöldítéséhez, valamint három alkalommal 30 kreditpontos Zöld Óvoda koordinátor óvodapedagógus továbbképzést szerveztünk.

kep2

„Zöld Családi KÖZ-PONT” TÁMOP 5.5.1.B-11/2-2011-0087 sz. projekt (2013-2014)

2013 márciusa és 2014 novembere között a TÁMOP 551B-11/2 konstrukció keretében egy családi életre nevelési projektet valósítottunk meg a Pécsi kistérségben. A projekt elemei: lakossági tanácsadás (munkaerőpiac, családpolitika, konfliktuskezelés), középiskolásoknak szervezett prevenciós előadások, műhelyek és klubok (Öko-Kuckó családi kör és játékdélelőtt, Szülők iskolája), zöld bébiszitter képzés, valamint hét helyszínen kistérségi családi nap. 46.951.025 Ft támogatást nyertünk céljaink megvalósítására, fontosnak tartottuk, hogy olyan gyakorlati szolgáltatásokat kínáljunk az 1829 célcsoporttag számára, melyek elősegítik a családi életre nevelést, a család és munka összeegyeztetését, valamint a családi kötelékek erősítését. A programba bevontuk a helyi iskolákat és kollégiumokat, valamint a területen tevékenykedő civil szervezeteket és szakembereket.

 Zöld Bébiszitter képzés, Pécs, Zöld-Híd

„MOzgás Stresszkezelés Táplálkozás – változtass!” TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1140 sz. projekt (2013.09.01-2014.08. 31)

2013 szeptembere és 2014 augusztusa között valósult meg stressz-kezeléssel, mozgással, táplálkozással kapcsolatos komplex egészségfejlesztési programunk, mely során a pécsi családok számára szerveztünk szemléletformáló előadásokat, interaktív kiállításokat, egészségügyi állapotfelméréseket és sportfoglalkozásokat. Összesen 756 célcsoporttagot vontunk be a projektbe, akik a folyamat végén egészségi állapotuk és közérzetük javulásáról számoltak be. A projekt keretében 10.000.000 Ft támogatásban részesültünk.

 TÁMOP 6.1.2 MOST változtass! Zöld-híd

„Lábbusz – Éghajlatvédelmi kampány a fenntartható fogyasztási szokások erősítésért” KEOP-6.1.0/B/11-2011-0133 sz. projekt (2014)

A Magyar Éghajlatvédelmi Szövetség tagjaként a “Mozdulj a klímáért” akcióhét regionális hirdetése volt a feladatunk a projekt keretében. Emellett környezetvédelmi foglalkozásokat tartottunk és elkészítettünk 2 db. iskolai éghajlatvédelmi programot.

kep1a

Klímaőrjárat vetélkedő – Dél-Dunántúl (2014)

A Zöld – Híd Alapítvány 2014 februárja és júniusa között, a Pécsi Zöld Körrel együttműködésben látta el az általános iskolások számára szervezett „Klímaőrjárat” c. vetélkedő regionális koordinálását.

A 3 internetes forduló során a diákok 3 fős csapatokba szövetkezve derítették fel a környezetükben, iskolában és otthon tapasztalható környezetrongáló folyamatokat. Így kapott bizonyítványt az iskolájuk, adtak környezetbarát receptötletet ismerősüknek vagy okos tudósként környezeti problémákat tártak fel.

A tanulók valós élethelyzetben tanulták meg környezetük védelmének fontosságát, és mai sikerszakmák (oknyomozó riporter, kutató, kommunikációs szakember) csínját-bínját kiismerve bizonyíthatták, hogy képesek felelősebben fellépni, mint sok felnőtt.

A vetélkedő regionális döntővel zárult, a Dél-Dunántúl 8 csapata Pécsett, a Pepita Civil Szolgáltató térben megrendezett regionális döntőn mérhette össze tudását. A regionális döntőt a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola (Valeria Dienes Grundschule) Zöldikék csapata nyerte meg, így 2014 júliusában -csatlakozva a többi régió nyertes csapataihoz- egy ötnapos kalandtáborban vehettek részt.

klimaorjarat

„LÉPJ” program (2012-2014)

A Zöld – Híd Alapítvány a LÉPJ! program egyik megvalósítójaként a 2011/2012-es nevelési év második félévében a középső-, a 2012/2013-as nevelési év első felében a nagycsoportos óvodások számára tartott környezeti nevelési foglalkozásokat. 8 intézmény 9 csoportja vett részt az alkalmakon, a középső csoportosként bekerülő gyerekek a következő évben nagycsoportosként tértek vissza. A 2013/2014-es nevelési évben 20 foglalkozást tartottunk a pécsi óvodákban, a nagycsoportosok számára.

Az interaktív foglalkozások során az volt a célunk, hogy a résztvevő gyermekek felfedezhessék az élőlények, természeti jelenségek szépségét, értékességét és hasznosságát.  A célok közt szerepelt továbbá olyan szokások, viselkedési formák megalapozása, melyek szükségesek a természet valamint az ember által létrehozott környezettel való harmonikus kapcsolathoz. Az összes foglalkozás a családban és az óvodában megszerzett ismereteket elevenítette fel, és játékos formában mutatott rá eddig ismeretlen összefüggésekre, új információkat nyújtva.  Alkalmaztunk szerepjátékokat, társasoztunk, alkottunk, verset-mondókát tanultunk.

Kép1

„Klímavédők” vetélkedő (2011-2012)

A Paksi Atomerőmű támogatásával valósult meg a „Klímavédők” vetélkedősorozat, az általános iskolások 2011-ben, a középiskolásoknak 2012-ben vehettek részt a programban. Mindkét vetélkedő felkészítő foglalkozással indult, melyet internetes fordulók követtek, a diákok emellett az erőmű látogató központját is megtekinthették.

klima

„CsomóPont” program (2012)

A “CsomóPont” program, melyet a Nevelők Háza Egyesület pályázott meg (TÁMOP 5.5.2), a 2004 óta működő Pécsi Önkéntes Centrum szakmai munkájára építve valósult meg.  A megvalósítás során már működő formális és informális hálózatok kerültek bevonásra, melyek különböző ágazatokban széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkeztek Baranya megyében.

A Zöld – Híd Alapítvány kialakította a Zöld – Önkéntes hálózatot. A hálózat tagjai öt kistérségből kerültek ki (komlói, pécsi, pécsváradi, sásdi, mohácsi) és az érzékenyítő környezetvédelmi tréningek után akcióprogramokat dolgoztak ki, valósítottak meg saját kistérségükben.

 

„Esély – Kert” program (2011)

A Zöld – Híd Alapítvány sikeresen pályázott az „Élettér” elnevezésű Pécs Városi Civil Pályázatra, melyet 2011. július 1. és november 20. között „Esély – Kert” címmel valósított meg. A projekt célja az esélyegyenlőségi érzékenyítés volt, a programban résztvevő középiskolások (Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma lés Kollégiuma, József Nádor Gimnázium és Szakiskola) az ismerkedő foglalkozás során vegyes csapatokat alkottak az Éltes Mátyás EGYMI diákjaival, majd a Családi Esély Nap során a közösen önkéntes tevékenység keretében tankertet alakítottak ki az iskola Hajnóczy úti és Építők útján található épület udvarán. A közös munka segítette a középiskolások beleérző képességének fejlesztését, mivel elfogadóbbá váltak azáltal, hogy a bennük lévő sztereotípiákat leépítették a közösen megszerzett élmények. A program zárásaként a diákok zenés, táncos műsorral készültek egymásnak, bemutatva tehetségüket.

TÁMOP – Civil SZÍN-TÉR (2010-2011)

A Zöld – Híd Alapítvány az Egy Hajóban Alapítvány konzorciumi partnereként egy komplex társadalomépítő projektet valósít Baranya megye két kistérségében (Mohács, Sásd), a TÁMOP-5.5.1.A-10/1 „Horizontális célkitűzések megvalósulását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása” keretében.

A projekt címe:        „Civil SZÍN-TÉR Baranyában” – Komplex társadalomépítő akciók a helyi közösségek bevonásával

Projekt időtartama: 18 hónap (2010. július 01. – 2011. december 31.)

„Táj–Ék” természetművészeti program (2010)

Az EKF Pécs 2010 civil program keretében a „Táj–Ék” természetművészeti program középiskolás illetve fogyatékkal élő fiatalok közreműködésével került megrendezésre, 2010-ben. A felkészítő előadásokat és foglalkozásokat követően a résztvevők  (Éltes Mátyás EGYMI és pécsi középiskolák diákjai) a természeti és művészeti nevelés egybefonódásának jegyében hozták létre természetművészeti (Land art) alkotásaikat a régi külszíni kőfejtő területén, Pécsett. Az alkotásokból fotókiállítás nyílt valamint egy amatőr kisfilm is elkészült.

 

 

„Energia–vadász” vetélkedő (2010)

A Megújuló energiával a fenntarthatóságért „Energia–vadász” vetélkedő 2010-ben zajlott. A háromfordulós vetélkedőn összesen 75 diák vett részt, és ismerte meg a környezetbarát energiaforrások felhasználási lehetőségeit.

A Zöld –Híd Alapítvány az ismeretterjesztő tevékenységét a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének, foglalkoztatásának és képzésének elősegítésével egészítette ki 2005-ben. Számos szabadtéri rendezvényen vettünk részt a hátrányos helyzetű térségekben, lakossági tanácsadással valamint környezettudatos játszóházak tartásával. Emellett továbbra is megrendezésre kerültek szakmai programok, az energetika és környezetvédelem témájában.

pp

 „Járulj hozzá te is a klímaváltozás csökkentéséhez!” (2008-2010)

A Norvég Civil Támogatási Alap által támogatott „Járulj hozzá te is a klímaváltozás csökkentéséhez!” program keretén belül tudatformáló programok, rendezvények megszervezése valamint lakossági tanácsadás tartása valósult meg, Baranya megyében, elsősorban a Szentlőrinci kistérségben. A Szabadszentkirályi Általános Iskola és a Bicsérdi Óvoda számára hőtérkép és energiatanúsítvány készült, a kistérség diákjait pedig két korosztály (általános- és középiskolások) számára megrendezett vetélkedőkkel vontuk be a programba, mely 49 csapat részvételével zajlott. A két verseny során elkészült figyelemfelkeltő plakátokból, és az energiahatékonyságot bemutató modellekből vándorkiállítás jött létre, mely 6 helyszínen volt megtekinthető. A programról 1000 példányos összefoglaló szóróanyag készült.

 

„Mural painting  – Utcai képzőművészet, életre keltett falak” (2007-2009)

A program során 10 és 25 év közötti hátrányos helyzetű fiatalok, 6 hónapos közösségi munka során sajátíthatták el a Nicaraguából származó mural painting (falfestés) közösségfejlesztő technikát, melynek eredményeként 4 falfestmény készült el Pécsett. (Rigóder játszótér, Pécs-Somogy Általános Iskola, Fiatalkorúak Büntetés végrehajtási Intézete, Béke – Park – Tesco áruház). A megvalósításhoz támogatást nyújtott a Pécs2010 Menedzsmentközpont Közhasznú Nonprofit Kft, valamint a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat, a „Fiatalok lendületben!” program keretén belül. A program végén megjelent egy 103 oldalas módszertani kiadvány, illetve készül 2 db film a módszerről. A projekt elnyerte az „ÉV GYERMEK és IFJÚSÁGI MINTAPROJEKTJE” címet a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól. Nagy volt az érdeklődés a módszer iránt, az országban több helyen tartott tréninget a projektvezető. A programban résztvevő szervezetek azóta is eredményesen alkalmazzák az elsajátított technikát.

ÖTLET program (2005-2010)

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) által támogatott ÖTLET program célul tűzte ki a 18 és 30 év közötti regisztrált munkanélküli, nappali hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező fiatalok munkatapasztalat szerzését, és a 45 év feletti tartós munkanélküliek munkaerő piacra való visszaintegrálását. A Zöld – Híd Alapítvány három cikluson át koordinálta a Dél-dunántúli régióban a programot. A résztvevők az első hazai hosszú távú önkéntes program keretén belül 10 hónapon át végeztek önkéntes munkát önkormányzati, non-profit valamint egyházi szervezeteknél, ez idő alatt szükséges költségtérítésben, közös- illetve egyéni képzésekben részesültek. Nagy hangsúlyt kapott az egyéni fejlesztés, valamint a munkaerő piacon való helytállás elősegítése az ehhez szükséges képességek, készségek fejlesztésén keresztül. A három ciklus alatt 72 önkéntes és 46 fogadó szervezet vett részt a programban, ebből 47 önkéntes helyezkedett el a program segítségével.